Finansowanie i dotacje dla firm

Leasing dla Firm

Prowadząc własną działalność gospodarczą warto korzystać z dostępnych na rynku, nowoczesnych technologii oraz narzędzi ułatwiających strategiczne rozłożenie wydatków ponoszonych na koszty stałe. Fotowoltaika dla firm w wariancie z leasingiem to rozwiązanie niosące wymierne korzyści z biznesowego punktu widzenia. Takie finansowanie to przede wszystkim rozłożone w czasie, wygodne do spłacenia raty i możliwość korzystania z instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych już w trakcie jej spłacania, co przekłada się na znaczne oszczędności w zakresie codziennego zużycia energii elektrycznej.

Korzyści Leasingowe

Kompleksowa oferta przygotowana przez naszą firmę skierowana jest do Kontrahentów biznesowych. Wśród obsługiwanych przez nas podmiotów, które mogą skorzystać z finansowania i dotacji na instalacje fotowoltaiczne dla firm, znajdują się przede wszystkim jednoosobowe działalności gospodarcze, a także właściciele gospodarstw rolnych. Z oferty skorzystać mogą również spółki handlowe i kapitałowe, a także fundacje, stowarzyszenia oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Zalety leasingowania
instalacji fotowoltaicznej:

Planując inwestycję w nowoczesną instalację pozyskującą energię ze źródeł odnawialnych, która zostanie wykorzystana w obiektach użytkowanych przez Państwa firmę, warto rozważyć liczne zalety, jakie daje leasing finansowy lub operacyjny instalacji fotowoltaicznej. Ta popularna forma finansowania jest opcją, z której chętnie korzysta coraz więcej przedsiębiorców, ponieważ pozwala łączyć proekologiczne podejście ze strategicznymi rozwiązaniami w zakresie gospodarowania wydatkami firmy.

Jedną z najbardziej znaczących w prowadzeniu działalności gospodarczej korzyści z leasingu instalacji fotowoltaicznej

jest fakt, że wyeliminowana zostaje konieczność natychmiastowego wyłożenia całej kwoty w dniu zakupu lub montażu systemu. Co więcej, spłaty rat rozłożonych w czasie dokonuje się jednocześnie korzystając z instalacji PV. Ta, pracując na comiesięczny zysk firmy, minimalizuje zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej z konwencjonalnych źródeł, skutecznieobniżającfakturyzaprąd.

 

Inną, wymierną korzyścią jest możliwość pomniejszenia obciążeń podatkowych dotyczących podmiotów biznesowych, ponieważ raty leasingowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Sposób rozliczania różni się w zależności od wybranej przez przedsiębiorcę opcji finansowania fotowoltaiki.

 

W przypadku leasingu finansowego, do kosztów zalicza się część odsetkową oraz amortyzację, zaś leasing operacyjny opiera się na comiesięcznych, fakturach wymagających jedynie zaksięgowania i nie jest kategoryzowany jako zobowiązanie widoczne w bilansie. Leasing operacyjny nie jest więc traktowany jako zadłużenie, a jego obsługa nie generuje zbyt wielu formalności.

Współpracujemy z Najlepszymi

Gwarancja najniższych cen

Gwarantujemy najlepszy stosunek jakości do ceny oferowanych przez nas produktów.